ZWIĄZANA FORMA

Forma związana z ostatnim w kolejności dodawania względnie odejmowanie elektronem decyduje o konfiguracji oraz o  tym, czy atomy utworzą ciecz, gaz czy kryształ. Ilość elektronów na zewnętrznej orbicie stanowi zmianie właściwości chemicznych danego atomu.Strukturę molekuł i kryształów w ścisłych termi­nach odległości między atomami zaczęto rozważać w roku 1913, kiedy to W. H. Bragg i W. L. Bragg użyli promieni Roentgena, aby ustalić, jak ułożone są ato­my chloru i sodu w krysztale chlorku sodu, i zmie­rzyli odległość między środkami atomów. Tak po­wstała krystalografia rentgenowska, dzięki której mo­żemy oglądać modele atomów i molekuł skonstruowa­ne z kolorowych paciorków bądź kul bilardowych — lub przynajmniej widzieć, jak krystalograf te atomy molekuły rekonstruuje, gdyż atomu i elektronu nikt po prawdzie nigdy nie widział.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!