Z PUNKTU WIDZENIA MOWY

Dlatego też spotykamy nieraz w piśmie znaki z punktu widzenia mowy „zbędne” lub też fonetycznie dwuznaczne itp. Ta nadmiarowość (redunda- cja) występuje zresztą nie tylko w symbolach graficz­nych pisma, ale także w treści pojęciowej i znaczenio­wej komunikatów formułowanych w językach natural­nych. Korzysta się tam z wielu dodatkowych słów, zwrotów i symboli tylko dlatego, aby zwiększyć pew­ność co do ścisłości i dokładności wyrażanych pojęć, uchronić użytkowników przed nieporozumieniem i od­czuciem niezgodnym z intencją autora wypowiedzia­nych czy napisanych komunikatów.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!