Z GÓRY ZAPLANOWANE

Czy twórca może taką emocję z góry zaplanować i zakodować w swym dziele, czy może ona być dozna­wana jednakowo przez każdego odbiorcę i czy w ogóle twórca stawia sobie takie cele? Czy przypadkiem dla twórcy cel tworzenia nie zamyka się tylko w osobistych satysfakcjach, a odbiorcy tworzą krąg zaangażowanych obserwatorów? Istnieją bowiem takie przypadki, że ktoś tworzy dzieła z myślą tylko o własnym zadowoleniu, bez chęci ich upowszechniania. Zdarza się nawet, że są to właśnie dzieła bardzo komunikatywne.Przekaz informacji poprzez dzieła sztuki opiera się na założeniu, że pewne rodzaje przeżyć i emocji’ są wspólne dla określonych społeczeństw czy środowisk, a przy tym wspólne są również pewne rodzaje uczuć i motywów działania.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!