WYKRYTE PROMIENIOWANIE

Yukawa zainicjował opis „kleju”, który trzyma ra­zem protony i neutrony jądra. Jego hipotezą było, że emitują one i absorbują wspólnie jądrowe kwantum pola, które nazwał mezonem. Mezon miałby skończo­ną, niezerową masę i bardzo krótki zasięg oddziały­wania. W trzy lata potem mezon zmaterializował się w wy­krytym na Ziemi promieniowaniu kosmicznym. Miał — jak się zdawało — dokładnie te właściwości, które postulował Yukawa. Jego masa wynosiła pra­wie dwustukrotność masy elektronu, znaleziono for­my o ładunkach i ujemnych, i dodatnich. Ale nie była to Cząstka Yukawy poszukiwana przez fizyków, ponieważ nie reagowała silnie z innymi — protona­mi i neutronami — i nie mogła wobec tego przenosić sił jądrowych. Dopiero znacznie później, w roku 1947, cechy postulowane przez Yukawę wykazał mezon in­nego rodzaju, wytropiony dzięki śladowi w emulsji na kliszy fotograficznej uniesionej balonem na dużą wysokość. Brytyjczyk C. F. Powell, Włoch C. P. S. Occhialini i Brazylijczyk C. M. G. Lattes wykryli, że ta nowa cząstka reaguje silnie i ma masę równą 273 masom elektronu. Był to mezon pi, czyli pion.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!