WIELKI PROGRAM OSADNICTWA

W XIX wieku Brytyjczycy zainicjowali wielki pro­gram osadnictwa rolnego na ziemiach niewątpliwie żyznych, lecz z braku opadów słabo nawodnionych. Zbudowano zapory i kanały rozprowadzające, ale po­robiono groszowe oszczędności i dopuszczono do prze- siąkliwości głównych kanałów; ostatecznie nie brako­wało wody w Indusie, cóż więc znaczyło zmamowanie 40 procent rozprowadzonej wody? Po uzyskaniu przez Pakistan niepodległości rozbudowano instalacje i bardzo powiększono zasięg irygacji. 23 miliony akrów nawadnianej kanałami ziemi! Był to w roku 1960 największy irygowany spłacheć gruntu na świe- cie. Pakistan zachodni był przede wszystkim tym właśnie, odebranym pustyni obszarem uprawy.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!