WEJŚCIA ROZUMOWE

Wejś­cia rozumowe wymagają lepszego przygotowania in­formacji, poparcia ich rzeczowymi argumentami, dowo­dami itd. Wejścia biologiczne mogą wymagać specjal­nych akcji. Na przykład w celu przeciwstawienia się akcji plotek o rychłym wybuchu wojny może być korzystne zwiększenie zaopatrzenia w żywność i roz­ładowanie w ten sposób stanu podniecenia ludności dzięki stabilizacji rynku. Powstaje pytanie: czy można z góry przygotować warunki do powstania zamierzonego „rezonansu” na określone informacje propagandowe? Tak, lecz przed­sięwzięcia składające się na wykonanie tak sformuło­wanego zadania będą z reguły bardzo złożone, a po­nadto wymagające długiego czasu na ich wykonanie. Zadanie sprowadza się bowiem do zmiany wewnętrznej struktury informacyjnej środowiska.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!