TAJEMNICA BŁONY

Dzięki użyciu barwników moż­liwe okazało się również rozpoznawanie określonych substancji wewnątrzkomórkowych, na przykład wy­krywanie skrobi za pomocą jodu. Badacze uwidacz­niali te;: trudno uchwytne struktury nasycając je nieprzezroczystymi substancjami: najdrobniejsze mi­krostruktury komórki można rozeznać powlekając je delikatną błonką złota lub srebra. Najnowsze postępy w analizie organizacji komórki zawdzięczamy dwom technikom: mikroskopii elektro­nowej i metodom preparowania komórek. Mikroskop elektronowy dysponuje 400-krotnie większą siłą roz­dzielczą niż najsilniejsze mikroskopy optyczne, stąd możliwość zejścia z analizą struktur aż do poziomu molekularnego. Metody preparowania i frakcjonowa­nia komórek pozwalają na ogół wyizolować tyle ba­danej substruktury komórkowej, że możliwa się sta­je jej chemiczna i funkcjonalna analiza in vitro.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!