STRONA INFORMACJI

Formalna, fizyczna, ilościowa strona informacji zo­stała już — przypomnijmy — w określony sposób opi­sana matematycznie i nie pozostawia wątpliwości. Zo­stała ona oparta na statystycznej teorii łączności oraz miernikach tzw. „informacji selektywnej”, a wszelkie wyjście poza granice tej dyscypliny jest dość ryzykow­ne. Natomiast jej aspekty semantyczny i pragmatyczny dopiero się zarysowują. Potoczne znaczenie pojęcia „informacja” jako wielo­znaczne różnie jest stosowane w wielu dziedzinach dzia­łalności praktycznej. Są bomem dziedziny, w których termin „informacja” nie jest tak rygorystycznie zdeter­minowany jak w łączności.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!