SPRAWA NADMIARÓW

Sprawa „nadmiarów” jest przedmiotem szczególne­go zainteresowania współczesnej techniki informacyj­nej, dążącej do kompresji przesyłanych sygnałów, a tym samym oszczędnego wykorzystania dróg transmisji. Chodzi o to, aby objętość sygnału była możliwie mała w stosunku do treści, jaką reprezentuje. Okazuje się np., że dla poszczególnych głosek charakterystyczne i decy­dujące o ich odrębności są tylko niektóre drgania, a in­ne stanowią jakby uzupełniające tło czy zabarwienie. Z punktu widzenia potrzeb ekonomizacji procesu trans­misji można by było przekazywać tylko te najbar­dziej charakterystyczne drgania, a pozostałą uzupełnia­jącą resztę wytworzyć i dodać po stronie odbiorczej na końcu przesyłowego kanału.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!