SILNE ODDZIAŁYWANIE JĄDROWE

Wiadomo — i przypomina to ową kamienicę dla elektronów zewnętrznych — że możliwe!są różne po- ; ziomy energetyczne, co wskazuje na różnego stopnia energie wiązania między neutronem i protonami.Silne oddziaływanie jądrowe jest sto razy większe niż oddziaływanie elektromagnetyczne, które jest z kolei milion milionów razy większe niż oddziały­wanie słabe. To ostatnie ma bardzo niewielki zasięg, ale jest silniejsze niż siła grawitacji, ta bowiem jest 10 razy słabsza od silnego oddziaływania jądrowego.Dwie z tych sił są właściwe tylko mikrokosmosowi  atomu i nie da się ich powiązać ani ze spadaniem jabłek, ani z obrotami planet, ani też z żelaznymi pierścieniami w uzwojeniach miedzianego drutu. Oczywiste jest więc, że z uprzednio uzbieranych do­świadczeń niewiele w tych sprawach można zaczerpnąć (ale też i niewiele trzeba odrzucić).

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!