ROZWINIĘTE WEJŚCIA

Dlatego też do czynu, do działań rewolucyjnych łatwiej doprowadzić ludzi mają­cych rozwinięte wejścia biologiczno-uczuciowe niż „ro- zumowców”. Rewolucje przeprowadzają środowiska, na które działa się właśnie przez wejścia biouczuciowe, na­tomiast rozumowcy tworzą strategię tej rewolucji i kie­rują jej przebiegiem, sami jednak zazwyczaj do gwał­townych czynów nie przystępują.-Wydaje się, że we współczesnych opracowaniach tego problemu, prowadzonych w obszarach psychologii i so­cjologii, należy coraz śmielej uwzględniać cyberne­tyczną aparaturę badawczą. Ktoś może zapytać, czy tego rodzaju kierunek nie prowadzi do automatyzacji i komputeryzacji propagandy, a jeśli tak, czy to jest słuszne.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!