PRZEMIANY MOWY

Może to być dialekt rozmówny, czy też napis na kamieniu, znak alfa­betu Morse’a, czy też ciąg impulsów binarnych w no­woczesnych komputerach. Niektórzy określają język jako „zwierciadło społeczeństwa”, co bodaj jest bardziej trafne w odniesieniu do mowy ustnej niż do pisma, a w szczególności — do mowy potocznej. W mowie tej bierze udział słuch, a w wypadku pisma — wzrok. Pi­smo fonetyczne jest jedynie graficzną symulacją mowy. Mowa pozostaje podstawową formą nośnika informacji w kontaktach międzyludzkich. Mowa ulega na ogół szybszym przemianom niż pismo, często też w sposobie pisania zawarta jest historia roz­woju danego języka.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!