POZIOM WODY

Nim założono kanały poziom wody znajdował się głęboko poniżej powierzchni, tylko w niektórych rzadkich przypadkach, w pobliżu rzeki, woda znajdo­wała się płytko, na głębokości od 5 do 15 stóp. Po 70 latach nawadniania sytuacja zupełnie się odmieniła. Woda podeszła na rozległych terenach tuż pod po­wierzchnię. Na podmokłych, nisko położonych ziemiach woda zalewała plony. Gdzie indziej przesiąkała na po­wierzchnię i parowała, a zawarte w niej sole groma­dziły się w górnych warstwach gleby i zatruwały uprawy. Zarazem system irygacyjny rozprowadzał ; świeżą wodę tak płytko — w sumie półtora stopy przez cały rok — że i ona parując zostawiała warstewkę soli.W ten sposób — podmakające i zasalane — dege­nerowało się co roku 100 tysięcy akrów ziemi. (W jed­nym z okręgów w Pendżabie, w górnym odcinku In­dusu zniszczono ponad 50 procent terenów upraw­nych.)

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!