POSZCZEGÓLNE OBIEKTY

Jak już wspomniano, na zmysły człowieka oddziału­ją nie tylko poszczególne obiekty, lecz również znaki i symbole zastępujące te obiekty. Symbole i znaki wy­wołują pewne bodźce, wprawdzie inne od konkretnych przedmiotów, jednak powstające reakcje są takie same jak w wyniku tzw. bodźców pierwotnych, tj. pocho­dzących od obiektów zastępowanych.W procesie myślenia kojarzą się więc pod wpływem aterialnym substratów, czyli znaków, właściwe dla nich obiekty. W ramach określonych systemów znako­wych, np. języków, znaki i symbole są więc pewnymi sygnałami^bodźcami, które w myśli łączymy według pewnych reguł — gramatyk.Pod wpływem tych bodźców tworzą się łańcuchy re­akcji znakowych. Zjawisko to występuje w każdym sy­stemie znakowym. Np. wiadomo, że zawsze myślimy w jakimś języku, zwykle w języku ojczystym.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!