OSMIORAKA ŚCIEŻKA

Takiego typu klasyfikację nieuporządkowanych cząstek zaproponowali niezależnie od siebie Murray Gell-Mann z Berkeley i Y. Neeman, pułkownik służby inżynieryjnej w armii Izraela. Każdy z nich propo­nował pewien ujednolicony system symetrii. (Syme­tria jest jednym z łatwiejszych do zrozumienia po­jęć. Oznacza po prostu zgodność, z jaką po obu stro­nach występują te same formy w ten sam sposób — jak pieski z porcelany ustawione po obu stronach kominka — i że każda rzecz, która nie mieści się w takim układzie, jest niepotrzebna, natomiast łatwo trafić na każdą, której w nim brakuje.) System symetrii nazwano malowniczo ośmioraką ścieżką w nawiązaniu do zalecenia Buddy: „Taka oto, mnichowie, jest wzniosła prawda, od której usta­je ból, taka jest ośmioraka ścieżka, mianowicie: pra­we zapatrywanie, prawy zamiar, prawa mowa, prawe działanie, prawe życie, prawy wysiłek, prawa dba­łość, prawe skupienie.”

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!