ODCZYTYWANE PRZEZ ODBIORNIKI

Mogą to być litery, impulsy itp. . jednocześnie odczytywane przez odbiornik, tj. przez człowieka lub maszynę. Jednym słowem, do przekazu i odbioru informacji potrzebna jest informacja aprioryczna w zakresie alfabetu, czę­stotliwości pojawiania się różnych znaków w alfabecie itp.Ale to jeszcze nie wszystko. Może istnieć jeszcze jed­na tego typu informacja, mająca na celu uściślenie znaczenia przekazanej wiadomości. W tym wypadku nadawca chce, aby odbiorca rozumiał daną wiadomość jednoznacznie. Jest bowiem oczywiste, że jeśli nie każ­da wiadomość jest dla odbiorcy informacją użyteczną, to muszą istnieć reguły uściślenia zakładające pewien jej nadmiar niezbędny dla pełnego zrozumienia nada­nej wiadomości.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!