OCENA WARTOŚCI INFORMACJI

Można też ob­liczyć właściwą dla projektowanego bloku informacji ilość instrukcji, mierząc ją w tzw. hubitach. W rezul­tacie dochodzi się do oceny wartości informacji i ko­rzyści dla nadawcy i adresata.Zauważmy więc, że działanie propagandowe poddaje się już w pewnym zakresie ścisłym rachunkom. Oczy­wiście zależnie od tego, na jakie wejście adresata chce­my działać, różne będą proporcje między ilością inbi- itów, mobitów i hubitów. Działając na tzw. uczucia, mu­simy przewidzieć większą ilość mofoitów niż inbitów i hubitów, aby zaś doprowadzić do podjęcia pewnego działania, należy dostarczyć adresatowi odpowiedniej ilości hubitów itd.Projektowanie struktury informacji jest ściśle zwią­zane z analizą warunków dotyczących możliwości two­rzenia właściwych sytuacji rezonansowych, tzn. pole­gających na tym, aby zadany impuls informacyjny na wejściu ‚dawał możliwie wysokie efekty działania (odzew) na wyjściu.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!