NAUKI O ZIEMI

Przestrzeń zatem, którą ogarniają swymi badania­mi nauki o Ziemi, jest to laboratorium bez ścian, w którym wolno nam gospodarzyć ruchomymi prze­grodami. Aby mieć porządek w domu nauki zamy­kamy różne kierunki nauk fizycznych i przyrodni­czych w oddzielnych pracowniach, ale baczymy przy tym na sąsiedztwo poszczególnych dyscyplin. Kontakt ze wszystkimi utrzymuje matematyka, która — jak o  tym przypomina słowo „geometria” — zaczęła od mierzenia gruntów.Nauki o Ziemi były w ciągu dziejów 2bieraniem obserwacji, przy czym pomiary zasadzały się na tech­nikach empirycznych. Przez tysiące lat gromadzono dane, z których z wolna wyprowadzano prawa i za­sady. Dopiero w XX wieku posłużono się w obser­wacjach i przy precyzowaniu pomiarów zasobami techniki, co dzięki wzrostowi liczby i dokładności da­nych spowodowało zupełny przewrót.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!