NA PODSTAWIE INFORMACJI

Organi­zując postępowanie badawcze, należy zawsze brać pod uwagę fakt, że informacja aprioryczna określa zakres, ilość i jakość informacji aposteriorycznej. Na podstawie informacji empirycznych, czerpiąc in­formacje ze źródeł naukowych, przetwarzając jedne i. drugie na drodze indukcyjnej i dedukcyjnej, budu­jemy modele badanych. fragmentów rzeczywistości.Odtwarzanie rzeczywistości bądź na drodze empiry­cznej, bądź spekulatywnej jest zawsze konwencją, która posiada własną historię i własny rozwój. Opisując rzeczywistość, zbliżamy się do niej, lecz absolutna z nią zbieżność jest fikcją. Jeżeli tak jest (co odpowia­da pewnemu uproszczeniu modelowemu), to nowe kon­strukcje myślowe powinny być przynajmniej zgodne z systemami, w skład których wchodzą, zwłaszcza jeśli konstrukcjom tym chcemy nadać określony sens nauko­wy.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!