MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW

Jednym z zasadniczych czynników wpływających na podwyż­szenie stopnia zorganizowania społeczeństwa jest mo­żliwość nawiązywania wzajemnych kontaktów między ludźmi szybko, z dowolnego miejsca i na dowolne od­ległości. Cały świat nauki i techniki zgodnie wysuwa twierdzenie, że obecnie skomplikowanie się powiązań międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych w sferze społecznej, a przede wszystkim produkcyjnej i admi­nistracyjnej, oraz w sferze zarządzania osiągnęło po­ziom tak wysoki, że dalszy rozwój i postęp gospodar­czy, techniczny i naukowy nie jest już możliwy bez szerokiego udziału coraz doskonalszych i coraz bardziej niezawodnych środków przesyłania informacji na od­ległość i ich przetwarzania.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!