MIERNIKI INFORMACJI

Mierniki selektywnej infor­macji, wyprowadzone przez C. Shannona i N. Wienera, są dostosowane do oceny technicznej sprawności kon­kretnych systemów telekomunikacyjnych, natomiast ich strona znaczeniowa statystycznej teorii łączności nie in­teresuje. Tym zagadnieniem zajmuje się semiotyka.Semiotyka jest ogólną nauką o sytemach znakowych. Przedmiotem badań tej dyscypliny są właściwości for- ^ malne i nieformalne (znaczeniowe) znaków, ich role i funkcje spełniane w procesie komunikowania się lu­dzi, zwierząt i maszyn. Pojęcie „system znakowy” mo­żna rozumieć również jako kod międzyludzki, czyli ję­zyk zarówno naturalny, jak i sztuczny.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!