MIEJSCE MANIFESTACJI PROTONÓW

Niemniej, wytwarzanie określanych z góry ilości plutonu stanowiło tylko umiejętność praktyczną. Produkcja zaś „uzbrojenia’, którego używa się w ten sposób, że przy m^głym sko­masowaniu niewybuchowych porcji materiału roz-. szczepialnego pada błyskawica wydzielając energię, była tylko technologią. Z całym przeto respektem wy­pada powtórzyć, że wyłamano zamek, którego ani bu­dowy, ani profilu nie znano. Powtórzmy: jądro pojmowano wówczas jako miej­sce manifestacji protonów, neutronów, cząstek beta, promieni gamma, czyli „twardych” promieni X, oraz „kleju” Yukawy — mezonów spełniających rolę wią­zadeł, których istnienie nie zostało jeszcze potwier­dzone.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!