LUDZKIE DZIAŁANIE

Na razie nie będziemy szerzej omawiali problematy­ki motywacji jako czynnika mobilizującego nas do określania celów i rozwiązywania problemów. Zajmij­my się samą „technologią” osiągania określonych wy­ników w dążeniu do celu na drodze działania intelek­tualnego zwanego myśleniem i towarzyszących m.u pro­cesów informacyjnych.Ludzkie działanie intelektualne związane jest nieroz­łącznie z interpretacją otaczającego nas świata, który ujmując w formę opisową, rozpatrując, studiując i po­znając, upraszczamy, zastępujemy pewnymi wyobraże­niami, symbolami, modelami. W ten sposób tworzymy własne odbicie rzeczywistości. A ponieważ rzeczywi­stość stale się zmienia, zatem nasze jej odbicie też mu­si być nieustannie aktualizowane.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!