KULTURA MASOWA

Pozostaje jeszcze pytanie: co ma zrobić twórca, aby jego dzieła dostarczały ludziom tych swoistych infor­macji, które stymulują przeżycia estetyczne, co ma robić, by być rozumianym?Podstawową sprawą jest chyba to, żeby twórca „żył życiem ludzi”, którym swe dzieła chce prezentować, tj. przekazywać zawarte w nich własne odczucia prze­jawów tego życia. Wtedy ma szanse na to, że znajdą się adresaci jego sztuki w ramach wspólnoty prze­żyć.. Wtedy można też mówić o komunikowaniu się twórców ze społeczeństwem, albowiem i w tym wy­padku wymiana informacji jest oparta na założeniu istnienia wspólnego języka, wspólnej umowy co do pojmowania i przeżywania różnych zjawisk natury i przejawów życia społecznego i psychicznego. Powinni pamiętać o tym ci wszyscy, którzy tworzą tzw. kul­turę masową, pisząc książki, scenariusze do filmów i bajki dla dzieci, projektując plakaty, tworząc rzeźby i malarstwo, inscenizując sztuki teatralne i komponu­jąc muzykę, jeżeli oczywiście mają coś konkretnego do powiedzenia i przekazania zarówno nam, jak i potom­nym.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!