KOLEJNY DZIAŁ

Niekiedy dodaje się też czwarty dział nazywany s i g- m a t y k ą, zajmującą się znakami z punktu widzenia ich form, cech charakteryzujących je jako symbole, oznaczania pojęć itp. W drugim przypadku przyjęto wyróżniać następują­ce działy semiotyki:  Semiotykę logiczną (dział współczesnej logiki), badającą komunikaty-znaki jako wyrażenia ję­zykowe, związki między nimi oraz między nimi i rze­czami, których dotyczą.   Semazjologię (semiotykę językoznawczą), zajmującą się tylko znakami mowy ludzkiej — budową i funkcjonowaniem języków naturalnych głównie z punktu widzenia występujących w nich zwrotów ję­zykowych i funkcji, jakie zwroty te spełniają podczas porozumiewania się ludzi.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!