FIZYCZNA PODSTAWA ŻYCIA

Wspaniałego odkrycia, które miało sprostać próbie czasu — struktury DNA jako podwójnej spirali — dokonano w roku 1953. James D. Watson, biolog ame­rykański, i Francis H. C. Crick, brytyjski fizyko-che- mik, współpracujący ze sobą na Uniwersytecie w Cambridge wykorzystali dostępną wówczas informa­cję o naturze DNA, między innymi obserwacje dy­frakcji promieni X poczynione przez M. H. F. Wil- kinsa z King’s College w Londynie, i zdołali skon­struować model molekuły DNA. Ustalili oni — i niezliczone późniejsze eksperymen­ty potwierdziły to odkrycie — że strukturę moleku­larną DNA stanowią dwa takie same łańcuchy nawi­nięte spiralnie i przeciwbieżnie wokół wspólnej osi oraz połączone poprzecznie stopniami: specyficznymi wiązaniami wodorowymi.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!