EKSPOZYCJE WYSTAWOWE

Przykładami mogą służyć eks­pozycje wystawowe dotyczące demonstracji stylu bycia i życia. Stosują ją Amerykanie. Taką formę demon­stracji stylu życia nazywa się często propagandą socjo­logiczną.Mimo wielu możliwości oddziaływania na człowieka za pomocą środków technicznych — podstawowe zna­czenie ma oddziaływanie słowne. Jakie są zasady skutecznego i sugestywnego oddziaływania słownego? Jaro­sław Rudniański podaje następujące warunki, jakim powinno odpowiadać takie działanie:chęć oddziaływania;posiadanie dużo większej ilości informacji niż ta, którą śią przekazuje (przekazywać należy tylko 10°/o ogólnego ładunku wiedzy na dany temat);własne przekonanie o prawdziwości przekazywa­nej informacji;   znajomość zainteresowań adresata i cech jego osobowości;   sprzężenie zwrotne adresata z nadawcą dla spraw­dzenia skuteczności przekazu.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!