CHEMICZNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Do roku 1828 sądzono, że chemiczne związki organiczne są wytwarzane tylko przez żywą materię i że w grę I wchodzi tu szczególna „siła życiowa”. Wtedy to i Wohler dokonał syntezy mocznika, substancji orga­nicznej, nie posługując się żadną „siłą życiową”, a tyl­ko ogrzewając cyjan amonowy, typowy związek nie­organiczny. Terminu „chemia organiczna” używa się nadal dla określenia tej gałęzi chemii, która zajmuje się związkami chemicznymi, tożsamymi z substancja­mi pochodzącymi z organizmów roślinnych lub zwie­rzęcych. Można by też mówić o chemii związków wę­gla, aczkolwiek istnieją oczywiście substancje zawie­rające węgiel, lecz nie mające nic wspólnego z życiem.Ponieważ nie ma więc żadnej „siły życiowej” ani  żadnych składników samoistnie „życiodajnych”, bę­dziemy musieli rozpatrzyć obiekty żywe w katego­riach ich części składowych.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!