CHEMIA DZIEDZICZENIA

Wszystkie systemy żywe zawierają kwas nukleino­wy (na ogół DNA) i białko. Białka są wielu rodzajów, pozestawiane w różnym doborze i permutacjach z 20 aminokwasów. Pełnią też wiele funkcji konstrukcyj­nych i chemicznych. Kluczowymi białkami są enzy­my, organiczne katalizatory, które nie zmieniając się same przyspieszają i regulują procesy chemiczne bę­dące podstawą życia. Wydaje się, że głównym spo­sobem, w jaki geny determinują charakter organizmu, jest narzucenie syntezy specyficznych enzymów, zresztą także innych białek. Każdy gen jest w grun­cie rzeczy w chemicznym szyfrze DNA przepisem na białko. W jaki sposób dochodzi do realizacji przepisu w fabrykach białek w komórce?

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!