Kategoria: Wiedza o wszechświecie

BADACZE Z RÓŻNYCH ZESPOŁÓW

Kiedy prezydent Pakistanu występował w ro­ku 1961 ze swym apelem, co 5 minut wypadał spod uprawy 1 akr ziemi; również c0 5 minut przybywało krajowi wskutek wzrostu ludności 10 gęb do wyży­wienia.Badacze z zespołu rozmaitych dyscyplin wykryli to, co uszło uwagi wyspecjalizowanych fachowców. A przecież nie można było nic zarzucić inżynierom, którzy wywiązali się świetnie ze swego zawodowego obowiązku: zbudowali tamy i rozprowadzili wodę. To, że kanały główne nie miały podkładów, było wi­ną polityków, nie naukowców ani techników. Spe* cjaliści fizyki i chemii gleby, agronomowie — wszy­scy, każdy na swój znakomity sposób, upewnili się, że aluwialne gleby, troskliwie zanalizowane — war­stwa po warstwie — w kontrolnych wykopach na pustyni, mogą dawać bogate zbiory. I dawały.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!

ZŁE ODCZYTY

Źle jakoś odczytano wskazania hydrologii — lub nie odczytano w ogóle. I można by dodać, że archeologię także zlekceważono. Mohendżo-Daro kiedyś rozkwi­tło, a potem upadło, w jego zaś ruinach zapisane jest posłanie :aie bez znaczenia dla współczesnych meliorantów pustyni. Co więcej, w Mezopotamii, między Tygrysem, i Eufratem oraz nad Morzem Arabskim za starożytnej cywilizacji Oksusu (Amu-darii) rolnic­two umiało sobie poradzić z podmakaniem i zasala­niem. W starodawnej Sumero-Babilonii, gdzie nie było mechanicznego odwadniania i też polegano na „śródlądowej delcie”, rolnictwo — sądząc z zapisów świątynnych — utrzymało się 700 lat. Ci starożytni używali „drenów roślinnych”: stosowali płodozmian, przedzielając kultury rolne chwastami o głębokich korzeniach, wypijających wiele wody i lubiących sól.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!

SPIS ZASOBÓW NATURALNYCH

Nauki o Ziemi mają obowiązek przetrząśnięcia świa­tu wszystkich kieszeni w poszukiwaniu zasobów naturalnych oraz przebadania sił oddziałujących na planetę i tym samym ńa życie jej mieszkańców. Od tego, jak się przedstawia spis zasobów i jaki użytek się z nich robi, zależy postęp ludzkości.W skorupie ziemskiej wciągnięto do inwentarza ponad 1200 minerałów i lista nie jest zamknięta. Są to w większości mineralogiczne ciekawostki, ale nie­ustępliwe wścibstwo naukowców i niezmordowana pomysłowość technologów mogą niejednej z tych oso­bliwości nadać istotne znaczenie. Starożytni Egipcja­nie używali na przykład malachitu z Synaju jako kosmetyku dcieniowania powiek, ale już ponad 5000 lat temu jakiś hutnik-eksperymentator wykrył, « że z malachitu można by wytapiać szczególnie twar­dą miedź.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!

ROZWÓJ ATOMISTYKI

Cesarz rzymski Neron przypatrując się gla­diatorom na arenie używał soczewki z surowego szmaragdu (beryl) jako monokla, natomiast dla współczesnych metalurgów jest to metal beryl, nie­oceniony w reaktorach atomowych.Rozwój atomistyki nie tylko przydał nowego zna­czenia uranowi i torowi jako paliwu, lecz również kazał inaczej spojrzeć na minerały, na które dotych­czas nie zwracano większej uwagi. Lit — na przy­kład — doczekał się swojej godziny dopiero po od­kryciu energii termojądrowej. Jako deuterek litu-6 dostarcza atomów izotopu wodoru, deuteronów, które można łączyć w atomy helu w procesie fuzji da­jącej nadwyżkę energii tysiąckrotnie wyższą niż roz­szczepianie atomów. Samoistnego znaczenia nabrały kadm, bor i hafn, które uprzednio uchodziły za użyteczne w metalurgii tylko jako składniki pewnych stopów.

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!