ARCHITEKTURA MOLEKULARNA

Stąd liczba elektronów musi być zawsze równa ładunkowi jądra wyrażonemu w jednostkach ładunku elementarnego. Liczba ta charakteryzuje ro­dzaj atomu. Wodór — dla przykładu — ma 1 elektron i jednostkowy dodatni ładunek jądra; hel ma 2 elek­trony, lit — 3 i tak dalej aż do uranu z 92 elektro­nami. W ten sposób pierwiastki rozpoznaje się po liczbie elektronów, otrzymujemy więc ilościową definicję ja­kości, redukcję do liczby, co tak lubią naukowcy. Brom z 35 elektronami jest wyraźnie brązowawą cie­czą, z powinowactwem dla innych pierwiastków, z któ­rymi tworzy związki. Krypton z 36 elektronami jest gazem. Rubid z 37 elektronami jest metalem. Tak więc różnica jednego tylko elektronu może oddzielać ciecz od gazu, gaz od metalu. W jaki wszakże sposób róż­nice ilościowe w strukturze mogą się uzewnętrzniać jako jakościowe różnice właściwości?

Nie każdy, kto tworzy bloga wytrwale dąży w prowadzeniu go. Otóż nie jestem jedną z takich osób. Imię Mirosław symbolizuję energicznego mężczyznę. Taki otóż jestem, mój blog również. Znajdziesz tu wiele cennych informacji, które pomogą Ci w dążeniu do poznania tajnik techniki!